Zastupování

  • před soudy všech stupňů, civilními, trestními i rozhodčími
  • před orgány státní správy a samosprávy
  • zastupování v oblasti vymáhání pohledávek
  • zastupování v exekučním řízení
  • mimosoudní řešení sporů
  • zastupování ve věci výkonu rozhodnutí
  • zastupování poškozených při uplatňování nároků majetkové i nemajetkové újmy, zvláště pak náhrady při ublížení na zdraví a usmrcení v souvislosti s dopravními nehodami
  • zastupování pozůstalých při uplatňování nároků z dopravních nehod
  • zastupování ve věci uplatňování škod vzniklých v běžném občanském životě, a to na majetku, nebo i na životě a zdraví

Adresa kanceláře:

Rooseveltova 564/6
602 00 Brno

Telefon: +420 732 359 580

Fulltextové vyhledávání

ak.judr.navratil@email.cz


www.advokat-navratil.cz

Aktuální sdělení:

Sdělení pro spotřebitele