image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

O nás > Služby > Pojistné právo

Pojistné právo 

Právní poradenství v oblasti pojistného práva, zejména: 

  • právní rozbory všech typů pojistných smluv a pojistných událostí
  • zastupování ve sporech o pojistné plnění
  • zastupování poškozených při uplatňování náhrady majetkové i nemajetkové újmy
  • právní konzultace před uzavřením pojistných smluv pro korporátní klienty (firmy, obce, SVJ atd.) 

Provedeme právní rozbor stanoviska příslušné pojišťovny v případě zamítnutí nároku na výplatu pojistného plnění, popř. krácení vyplaceného pojistného plnění majetkové i nemajetkové újmy.

Zastupujeme klienty poškozené úrazy z dopravních nehod, pracovněprávních vztahů, dále úrazy žáků a studentů souvisejícími se školním vzděláváním i akcemi pořádané školou (ve škole, na výletech, při exkurzích, lyžařských výcvicích atd.) z volnočasových aktivit apod.

Oprávněné nároky uplatňujeme u pojišťoven, ale také podáním žalob u příslušných soudů. Se svými nároky jsme často úspěšní, neboť dokážeme posoudit míru oprávněnosti nároku již předem na základě našich dlouholetých zkušeností.

Zastupujeme jednotlivce i celé rodiny v případě nároku nemajetkové újmy v souvislosti s úrazem nebo úmrtím osoby blízké při dopravních nehodách, či pracovních úrazech.

Taktéž zastupujeme poškozené při uplatňování svých oprávněných nároků z majetkové i nemajetkové újmy již v rámci trestního řízení.

Vaše práva umíme chránit i u Nejvyššího soudu ČR, sp.zn.: 25 Cdo 283/2018, či Ústavního soudu, nález IV. ÚS 3616/17.