image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

O nás > Služby > Správní právo

Správní právo

Právní poradenství a zastoupení klienta ve správním řízení před orgány státní správy i samosprávy.

V přestupkových řízení např.:

  • přestupky na úseku dopravy
  • přestupky na úseku podnikání
  • přestupky proti veřejnému pořádku
  • přestupky proti občanskému soužití
  • přestupky proti majetku a další dle zákona o přestupcích

V řízeních ve věcech katastru:

  • návrh na vklad práva do katastru nemovitostí (právo vlastnické, zástavní, práva odpovídající věcnému břemenu, předkupního práva s účinky věcného břemene)
  • výmaz vkladu práva z katastru nemovitostí
  • ohlášení změny práva
  • ohlášení nové stavby, rozestavěné budovy atd.

V řízení před živnostenskými úřady, finančními úřady atd.

Právní poradenství a zastoupení klienta v rámci soudního přezkumu správních rozhodnutí.