Smlouvy

Sepis návrhů a smluv patří k základním právním institutům advokátních kanceláří. Mimo sepisu smluv rádi posoudíme i obsah již zpracovaných  smluv, které jsou stranami  předloženy  ke kontrole.

Připravíme Vám smlouvu na míru, vše dle Vašich potřeb a požadavků, zejména sepis:

 • smlouvy o smlouvě budoucí
 • kupní smlouvy
 • svěřenecké smlouvy o advokátní úschově
 • darovací smlouvy
 • smlouvy o zřízení věcného břemene
 • smlouvy o dílo
 • nájemní a podnájemní smlouvy
 • smlouvy o úschově
 • smlouvy o zápůjčce a výpůjčce
 • smlouvy příkazní
 • smlouvy o zprostředkování
 • sepis veškerých dalších smluv dle občanského zákoníku

Adresa kanceláře:

Rooseveltova 564/6
602 00 Brno

Telefon: +420 732 359 580

Fulltextové vyhledávání

ak.judr.navratil@email.cz


www.advokat-navratil.cz

Aktuální sdělení:

Sdělení pro spotřebitele