Smlouvy

Sepis návrhů a smluv patří k základním právním institutům advokátních kanceláří. Mimo sepisu smluv rádi posoudíme i obsah již zpracovaných  smluv, které jsou stranami  předloženy  ke kontrole.


Připravíme Vám smlouvu na míru, vše dle Vašich potřeb a požadavků, zejména sepis:

  • smlouvy o smlouvě budoucí
  • kupní smlouvy
  • svěřenecké smlouvy o advokátní úschově
  • darovací smlouvy
  • smlouvy o zřízení věcného břemene
  • smlouvy o dílo
  • nájemní a podnájemní smlouvy
  • smlouvy o úschově
  • smlouvy o zápůjčce a výpůjčce
  • smlouvy příkazní
  • smlouvy o zprostředkování
  • sepis veškerých dalších smluv dle občanského zákoníku

AdvokatNavratilova_bg_body.png

Adresa kanceláře:

Rooseveltova 564/6
602 00 Brno

Telefon: +420 732 359 580

Fulltextové vyhledávání

ak.judr.navratil@email.cz


www.advokat-navratil.cz

Aktuální sdělení:

Sdělení pro spotřebitele